Lodēto plākšņu siltummaiņi

Lodētie plākšņu siltummaiņi ir radīti tam, lai nodrošinātu siltuma pārnesi no vienas darba vielas otrai, bez siltumnesēju sajaukšanas. Priekšrocības: zema cena, kompakts, Izturība pie ilgstošas slodzes, augsta efektivitāte.

DAB EVOPLUS cirkulācijas sūkņi

Ir iznākusi jaunā EVOPLUS sūkņu sērija, kas atbilst ErP jeb Ekodizaina direktīvai, kas stājas spēkā no 2013. gada 1. janvāra. Direktīva radīta, lai nākotnē no Eiropas tirgus izskaustu tehniski novecojošas elektroierīces ar augstu elektroenerģijas patēriņu. Tas nozīmē, ka netiks vairs ražota lielākā daļa no šobrīd tirgū pieejamiem cirkulācijas sūkņiem.

Uzskaites sistēmas

SIA "Maviten" piedāvā šādus uzskaites sistēmu pakalpojumus:

  • Uzstādīšana: veicam siltuma un ūdens skaitītāju uzstādīšanu ar rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmu.
  • Programmēšana: veicam sistēmu ar rādījumu attālinātas nolasīšanas darba iestatīšanu.
  • Nolasīšana: veicam informācijas nolasīšanu par siltuma un ūdens patērēto apjomu.
  • Apkalpošana: veicam pieslēgšanu, palaišanu, iestatīšanu, pārbaudi un citus darbus, saistītus ar siltuma un ūdens uzskaites sistēmu ekspluatāciju.
  • Garantija: veicam garantijas un pēcgarantijas servisu.