Lodēto plākšņu siltummaiņi

Lodētie plākšņu siltummaiņi ir radīti tam, lai nodrošinātu siltuma pārnesi no vienas darba vielas otrai, bez siltumnesēju sajaukšanas. Priekšrocības: zema cena, kompakts, Izturība pie ilgstošas slodzes, augsta efektivitāte.

DAB EVOPLUS cirkulācijas sūkņi

Ir iznākusi jaunā EVOPLUS sūkņu sērija, kas atbilst ErP jeb Ekodizaina direktīvai, kas stājas spēkā no 2013. gada 1. janvāra. Direktīva radīta, lai nākotnē no Eiropas tirgus izskaustu tehniski novecojošas elektroierīces ar augstu elektroenerģijas patēriņu. Tas nozīmē, ka netiks vairs ražota lielākā daļa no šobrīd tirgū pieejamiem cirkulācijas sūkņiem.

Lodēto plākšņu siltummaiņi

Lodētie plākšņu siltummaiņi ir radīti tam, lai nodrošinātu siltuma pārnesi no vienas darba vielas otrai, bez siltumnesēju sajaukšanas.

 

Piemēram, vienā siltummaiņa kontūrā plūst tehniskais karstais ūdens no koģenerācijas stacijas, bet otrā – auksts sanitārais ūdens no tīkla. Plūstot siltummaiņa kanālos, sanitārais ūdens tiek uzsildīts līdz 45° - 60°C un tālāk tiek padots dzīvojamās mājas karstā ūdens apgādes sistēmā.

Atšķirībā no cauruļu-apvalka tipa siltummaiņiem, lodētie plākšņu siltumaiņi ir ļoti kompakti un līdz ar to, var tikt izmantoti ierobežotās platības siltummezglos.

 

Darbības princips

Darba vielupadeve siltummainī notiek atbilstoši izmantojamai savienojumu un plūsmu shēmai – katra savā kontūrā. Tālāk darba vielu plūsmas tiek sadalītas strapplākšņu kanālos. Maksimālai efektivitātei starpplākšņu kanāli ir izveidoti tā, lai notiktu nepārtraukta  sildošās (dzesējamās) un sildāmās (dzesējošās) vielu plūsmu mija. Darba vielas siltummainī parasti izkārto pretplūsmā augstākā siltumpārejas koeficienta iegūšanai. Taču dažiem tehnoloģiskiem procesiem ir būtiska ļoti lēna un pakāpeniska darba vielu temperatūras maiņa – šādos gadījumos izmanto paralēlas plūsmas.

 

Lodēto plākšņu siltummaiņu priekšrocības

  • Lodēto plākšņu siltummaiņu izmantošana dažādās jomās
  • Kompakts, mazgabarīts
  • Zema cena
  • Izturība pie ilgstošas slodzes, augsta efektivitāte
  • Plašs darba spiedienu un temperatūru diapazons – mūsu siltummaiņiem darba temperatūras -200°/+200°C, darba spiediens – līdz 31 bar

 

'' Eko Air '' produkcija

Mūsu kompānija ir " Eko Air " produkcijas oficiālais dīleris.

Galerija